Kontakt

Oddział w Bydgoszczy

85-647 Bydgoszcz 

ul. Topolowa 6/20 

bydgoszcz@ospsbhp.pl 

http://bydgoszcz.ospsbhp.pl/